Tvoj hlas
sa počíta

 

Demokratická strana


Demokratická strana je druhou najstaršou politickou stranou na Slovensku. V politickom systéme Slovenska je stranou orientovanou od stredu vpravo.
Demokratická strana nepotrebuje prívlastky ako národná, ľudová, sociálna, slovenská a pod. Jej názov vystihuje jej podstatu.
Pojmu Demokratická strana rozumejú ľudia od Kanady po Nový Zéland, aj tomu čo reprezentuje.
Preto sa spolu s Vami chceme pričiniť, aby bola takto vnímaná aj na Slovensku.