Predsedníctvo Demokratickej strany

Tvoríme nové Slovensko

Michal Kravčík

Predseda strany


Prvý slovenský laureát Goldmanovej ceny

Erika Jankajová

Prvá podpredsedníčka strany


Igor Hornák

Člen predsedníctva


Hlása slobodnú spoločnosť s malým štátom, slobodou jednotlivca spojenou so zodpovednosťou. Podniká vo finančníctve a informačných technológiách. V predsedníctve Demokratickej strany zodpovedá za programové otázky.

Juraj Šváč

Člen predsedníctvaStanislav Rajnoha

Člen predsedníctva