Obnovená krajina pre čistú vodu, zdravé potraviny a bezpečnú klímu

Tvoríme nové Slovensko

21. storočie sa vinou klimatických zmien stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov predovšetkým o vodu, no aj o ďalšie vzácne prírodné zdroje. Preto budeme pretvárať Slovensko na inovatívny a kreatívny región Európy i sveta s čistou vodou, zdravými potravinami a bezpečnou klímou.

Bez vody niet života a boj o vodu sa už začal aj u nás na Slovensku. Keďže zatiaľ je na Slovensku relatívny dostatok vody, môžeme očakávať tvrdé ataky tých, ktorí budú mať vody čoraz menej a tých, ktorí budú bažiť po ziskoch z obchodu s ňou. Slovensko môže postaviť svoju ekonomickú perspektívu doslova na VODE. 

 

Obnovená krajina pre čistú vodu, zdravé potraviny a bezpečnú klímu

 

Voda môže Slovensko pretvárať na miesto, ktoré vytvorí podmienky pre  plnohodnotný život  všetkých ľudí – obyvateľov i tých,  ktorí do nášho regiónu zavítajú či už za prácou, alebo za oddychom.

Chceme podporovať a rozvíjať aktivity, ktoré budú občanom Slovenska prinášať hojnosť a prosperitu, budú im dávať príležitosť plnohodnotne využívať vlastné zručnosti i schopnosti pre svoju rodinu i komunitu čo najbližšie k miestu bydliska.

Naším cieľom je vnášať do riadenia verejných politík rozhodnutia, aby bolo na Slovensku dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou, a aby sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tolerantnejšie a solidárnejšie.

Tento cieľ budeme ako volení zástupcovia občanov dosahovať otvoreným dialógom, podávaním ruky silnejšieho slabšiemu, otvorenosťou, transparentnosťou pri efektívnom využívaní verejných zdrojov.

Slovensko má historickú príležitosť stať sa prosperujúcim štátom spokojných a šťastných ľudí.  Stane sa to vtedy, keď bude verejná politika postavená na poctivosti a pracovitosti ľudí. Dokážme, že sme štátom schopných, pracovitých a aktívnych ľudí, zodpovedných za seba, svoju rodinu, komunity, regióny i štát.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé a príťažlivé Slovensko dosiahneme len zásadnou reformou štátu politického a inštitucionálneho systému štátu, ktorý zaručí vysokú dynamiku rozvoja s trvalo udržateľnou ochranou prírodných zdrojov v priebehu  piatich rokov.

Na politickej úrovni presadíme pravidlá, ktoré do verejných funkcií dostanú pracovitých, tvorivých a poctivých ľudí s morálno-vôľovými vlastnosťami, ktorých na prvom mieste bude podpora a presadzovanie verejného blaha.  Urobíme to na úrovni štátu, regiónov i lokálnej samospráve.

A.1  Zdroj bohatstva – práca a podnikanie

Zamestnanec sa stal otrokom štátu. Z hodnoty, ktorú vytvorí rozhoduje len o malej časti, zvyšok mu vezme štát, súkromné monopoly ukryté za štát, drahé energie, povinne nakupované služby v podobe gastrolístkov.

Zrušíme všetky štátne dotácie podnikom s výnimkou poľnohospodárstva. Aj tie budú orientované tak, aby permanentne obnovovali prírodné zdroje. Verejné politiky majú chrániť i obnovovať prírodné zdroje a nie ich využívanie. Na druhej strane zrušíme daň zo zisku právnických osôb, paušálnu daň pre živnostníkov a zavedieme rovnú daň s príjmu fyzických osôb bez progresivity a stropu.

Zavedieme novú repatriačnú daň pre zahraničných vlastníkov kapitálu. Reinvestovaný zisk sa daniť nebude, zisk vyplatený do spotreby naopak bude zdanený. Je to náš princíp netrestať aktívnych, usilovných a úspešných, naopak ekonomický zaťažovať tých, čo verejné zdroje využívajú.

S tým súvisí zavedenie dane z externalít. Zabetónovaná plocha, vysoká spotreba energie, emitované teplo, akýkoľvek druh znečistenia, ale aj vystavenie bilbordu, zmena panorámy výhľadu je externalitou, ktorá zaťažuje spoločnosť a prospech má z nej len zopár. Je spravodlivé, zaťažiť takýto prospech novým druhom dane.