Ciele Demokratickej strany

Tvoríme nové Slovensko

Zvýšenie blahobytu väčšiny obyvateľov Slovenska


Podstatne jednoduchší a prevádzkovo značne lacnejší štát


Menej prerozdeľovania a zásahov štátu - menej daní, menej dotácií, adresná pomoc tým, čo to naozaj potrebujú


Dosiahnutie spoločenskej zhody na službách, ktoré má štát poskytovať s ohľadom na technologický pokrok, prírodné zmeny a demografické trendy


Menej zákonov a regulácií prinesie viac zákonnosti, nadradenie zmyslu zákona nad jeho formu


Menej regulácie, viac kreativity, priestoru pre zmluvnú voľnosť


Návrat k podnikaniu, koniec vybavovačstva


Bohatšie regióny, viac kompetencií a zdrojov


Ochrana prírodných zdrojov, vody, vzduchu, pôdy, scenérie, zastavenie odlesňovania a prehrievania


Volebný systém lepšie reprezentujúci regionálne rozloženie

    Blog