Kandidáti do Europarlamentu za Demokratickú stranu

Tvoríme nové Slovensko

1. Michal Kravčík

Environmentalista


Predseda Demokratickej strany, poslanec Košického samosprávneho kraja,
prvý slovenský nositeľ Goldmanovej ceny, odštartoval globálne iniciatívy na ozdravenie klímy.

2. Jela Tvrdoňová

Konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj


Sociálno-ekonomický rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo a životné prostredie, regionálny rozvoj

3. Pavol Gašper

Konateľ spoločnosti a poslanec Prešovského samosprávneho kraja


Človek, ktorý má rád ľudí. Vedec, manažér, politik, zakladateľ spoločnosti pôsobiacej v oblasti manažmentu na medzinárodnej úrovni.

4. Martina Vaško Sabolová

Riaditeľka pobočky banky


Riaditeľka pobočky banky, ktorá sa aktívne venuje folklóru. Vo svojej práci sa snaží zlepšiť služby, a tým umožniť občanom vyvážený život.

5. Ján Greššo

Herec


Divadelný a filmový herec, pätnásť rokov úspešne pôsobil ako riaditeľ DAB v Nitre. Jeho manažérske schopnosti využil aj ako mestský a krajský poslanec v regionálnych politických štruktúrach.

6. Erika Várošová

Systémová inžinierka


Matka dvoch detí s pracovnými skúsenosťami na Slovensku a v Nemecku. Podporuje tradičné ľudové remeslá, regionálny rozvoj a ochranu prírody.

7. Dušan Katuščák

Univerzitný profesor


Popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti IT a vedy, ktorý je rešpektovaný i v medzinárodnom meradle. Expert Európskej komisie pre oblasť digital humanities.

8. Ivan Matušek

Jadrový chemik


Jadrový chemik, ktorí sa venuje problematike životného prostredia, vede a výskumu a riadeniu projektov na Slovensku i v zahraničí.

9. Milan Michalič

Predseda predstavenstva


10. Robert Bezek

Súkromný podnikateľ


Každý uspech si v určitom štádiu vyžiada oveľa viac úsilia ako si si naplánoval!

11. Roman Krištín

Veterinár


Veterinárny lekár a manažér s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti zdravia zvierat, poľnohospodárstva a životného prostredia. Pracuje na viacerých veterinárnych pracoviskách vo Veľkej Británii a na Slovensku.

12. Vladislav Kačmár

Invalidný dôchodca


Invalidný dôchodca, riaditeľ a zakladateľ občianskeho združenia Spojme Srdcia pre Zdravie.

13. Igor Hornák

Systémový analytik


Hlása slobodnú spoločnosť s malým štátom, individuálnou slobodou spojenou so zodpovednosťou. Podniká vo finančníctve a informačných technológiách.

14. Juraj Hríb

Projektant