Kandidáti do Europarlamentu za Demokratickú stranu

Tvoríme nové Slovensko

1. Michal Kravčík

Environmentalista


Prvý slovenský laureát Goldmanovej ceny.

2. Jela Tvrdoňová

Konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj


Sociálno-ekonomický rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo a životné prostredie, regionálny rozvoj

3. Pavol Gašper

Človek, ktorý má rád ľudí


Vedec, manažér, politik, zakladateľ spoločnosti pôsobiacej v oblasti manažmentu na medzinárodnej úrovni.

56-ročný šťastne ženatý otec 6 detí.

4. Martina Vaško Sabolová

Riaditeľka pobočky banky


Za lepšie služby občanom a pre vyvážený život

5. Ján Greššo

Herec


Život je divadlo, politika by ním nemala byť

6. Erika Várošová

Systémová inžinierka


Povedzme nie korupcii!

7. Dušan Katuščák

Univerzitný profesor


Nastal čas na demokraciu bez prívlastkov!

8. Ivan Matušek

Jadrový chemik


Problematika životného prostredia, veda a výskum, riadenie projektov

9. Milan Michalič

Predseda predstavenstva


10. Robert Bezek

Súkromný podnikateľ


1. Dôveryhodnosť
2. Vhodnosť riešení vzhľadom na rozmanitosť
3. Vnímavosť


11. Roman Krištín

Veterinár


EU to mysli s vidiekom vážne dokáže to Slovensko využiť?

12. Vladislav Kačmár

Invalidný dôchodca


13. Igor Hornák

Systémový analytik


14. Juraj Hríb

Projektant