Erika Várošová

Tvoríme nové Slovensko

Erika Várošová
Poradie na kandidátnej listine
6
Pozícia/Povolanie
Systémová inžinierka
Predstavenie kandidáta
Matka dvoch detí s pracovnými skúsenosťami na Slovensku a v Nemecku. Podporuje tradičné ľudové remeslá, regionálny rozvoj a ochranu prírody.
Životopis

Maturovala som na priemyslovke v Trnave, odbor Strojárska konštrukcia. Ďalej som študovala na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Technickej Fakulte. Po vysokej škole som pracovala ako konštruktérka vo firme Ekozar s.r.o., kde som sa prvýkrát stretla s tunelovaním firiem na úkor zamestnancov a po troch mesiacoch bez výplaty som dala výpoveď. Potom som pracovala v Pivovare Corgoň v Nitre a narodilo sa mi prvé dieťa. Ešte počas materskej dovolenky sme sa s manželom a synom presťahovali do Nemecka. Popri povinnostiach počas materskej dovolenky som sa snažila oboznamovať okolie so Slovenskými tradíciami a tradičnými remeslami. Týmto som zaujala manažéra firmy Zuckersucht GmbH v Mníchove, kde som pracovala rok, kým sa mi nenarodilo druhé dieťa. V roku 2011 sme sa vrátili nazad na Slovensko a po roku som sa zamestnala v Schäffler a.s. Od augusta 2017 pracujem v Siemens Mobility s.r.o. ako systémová inžinierka.

 

Prečo kandidujem

Kandidujem hlavne preto, aby som zviditeľnila Slovensko a región Kysuce v Európe. Aby som pomohla Slovensku, za pomoci európskych finančných dotácií, dorovnať životnú úroveň na porovnateľnú s vyspelými štátmi. Na základe autority Európskych inštitúcií zastaviť bezbrehý výrub slovenských lesov a devastáciu prírody v SR. Aby som pomohla zastaviť vysušovanie Kysúc a Slovenska zadržaním dažďovej vody, a tým bojovala proti povodniam. Pomohla znížiť znečistenie ovzdušia zefektívnením  automobilovej dopravy na cestách, budovaním cyklistickej infraštruktúry a použitím alternatívnych energetických zdrojov. Ale hlavne chcem podporiť prácu s mládežou, aj rozšírením programu ERASMUS.

3-5 slov, ktoré ma charakterizujú

  1. Ľudskosť
  2. Pracovitosť
  3. Slušnosť
  4. Súcit

Blog