Igor Hornák

Tvoríme nové Slovensko

Igor Hornák
Poradie na kandidátnej listine
13
Pozícia/Povolanie
Systémový analytik
Predstavenie kandidáta
Hlása slobodnú spoločnosť s malým štátom, individuálnou slobodou spojenou so zodpovednosťou. Podniká vo finančníctve a informačných technológiách.
Životopis

V profesionálnom živote som prešiel viacerými pozíciami vo finančných službách: Prvá paroplavebná (obchodovanie s cennými papiermi), OTP Asset Management (kolektívne investovanie), Stabilita d.d.s. (správa doplnkových dôchodkových fondov) a EIC o.c.p., a.s. - medzinárodná fondová platforma. Ako predseda Výkonného výboru AOCP som zavádzal samoreguláciu a etické normy do podnikania obchodníkov s cennými papiermi a podieľal sa na príprave legislatívneho prostredia finančných služieb v období harmonizácie slovenského prostredia s legislatívou EU. 

Mojou druhou oblasťou pôsobnosti sú informačné technológie, v súčasnosti Factory 4 Solutions a.s., kde sa popri manažmentu ako analytik venujem návrhu informačných riešenií pre firmy vo finančných službách. 

Moje politické presvedčenie je libertariánske, verím v schopnosť ľudí lepšie rozhodovať o svojom osude, ako to robí úradník, v individuálnu slobodu a potrebu osobnej zodpovednosti, ako nutnú podmienku pokroku a prosperity. 
Európska únia poskytuje priestor pre slobodu a spoluprácu ľudí, nesmie sa ale uchyľovať k zbytočnej regulácii, prerozdeľovaniu bohatstva, sociálnemu inžinierstvu a byrokracii. Presadzovanie týchto zásad je dôvodom mojej  kandidatúry do Európskeho parlamentu. 

Mám 55 rokov, som ženatý, žijem v Bratislave.

O mojich postojoch sa dozviete viac z https://igor.hornak.blog.sme.sk

Vzdelanie:
Inžinierske: Strojnícka fakulta SVŠT (STU) Bratislava,
Postgraduálne: Ústav merania SAV, odbor bionika.