Ivan Matušek

Tvoríme nové Slovensko

Ivan Matušek
Poradie na kandidátnej listine
8
Pozícia/Povolanie
Jadrový chemik
Predstavenie kandidáta
Jadrový chemik, ktorí sa venuje problematike životného prostredia, vede a výskumu a riadeniu projektov na Slovensku i v zahraničí.
Životopis

RNDr. Ivan Matušek sa narodil v roku 1960 Levoči. Od roku 1984 žije v Trnave. Vyštudoval odbor Jadrová chémia na Prírodovedeckej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, kde vystriedal viacero pozícií s odborným zameraním najmä na hodnotenie vplyvu vyraďovania jadrovo-energetických zariadení na životné prostredie. V súčasnosti pracuje v privátnom sektore, kde naďalej rieši problematiku životného prostredia, ako aj problematiku vedy a výskumu v praxi. Odbornú profiláciu si doplnil certifikáciou z projektového riadenia, kde zároveň pôsobí už aj ako hodnotiteľ pre odborníkov na projektové riadenie pri Spoločnosti pre projektové riadenie. Je členom správnej rady výskumného združenia Lysimeter Research Group so sídlom vo Viedni. Na pomoc pre mladých hokejistov založil nadáciu Hockey Minisitiries Interantional – Slovakia so sídlom v Trnave.

Vo svojej poslaneckej práci sa chce venovať najmä zlepšovaniu životného prostredia a ochrane proti klimatickým zmenám, zlepšeniu podmienok pre výskum a vývoj, zlepšeniu podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky, podpore pre mladé rodiny a mladej generácie  vo všeobecnosti, hľadaniu spôsobov ako odbúrať byrokratické princípy v EU a vniesť do fungovania EU a štátnych inštitúcií viac pragmatizmu.

Blog