Michal Kravčík

Tvoríme nové Slovensko

Michal Kravčík
Poradie na kandidátnej listine
1
Pozícia/Povolanie
Environmentalista
Predstavenie kandidáta
Predseda Demokratickej strany, poslanec Košického samosprávneho kraja,
prvý slovenský nositeľ Goldmanovej ceny, odštartoval globálne iniciatívy na ozdravenie klímy.
Životopis

Vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky a Ústave ekológie SAV. Je zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny (www.goldmanprize.org), členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA (www.ashoka.org).

Je predsedom MVO Ľudia a voda (1993), ktorá bola ocenená EÚ-US Cenou pre demokraciu a občiansku spoločnosť, spoluautorom Novej vodnej paradigmy (2007 - Voda pre ozdravenie klímy – www.vodnaparadigma.sk), spoluautorom Globálneho akčného plánu pre obnovu malých vodných cyklov a ozdravenie klímy (2015 – www.bio4climate.org). Odštartoval globálne iniciatívy na ozdravenie klímy planéty Zem  „Hlas vody pre klímu“ (2017 - www.vow4climate.org) a Dážď pre klímu (2018 - www.rainforclimate.com).       a Programu pre obnovu krajiny Košického kraja (2018).

Odovzdávanie Goldmanovej environmentálnej ceny