Financovanie

Tvoríme nové Slovensko

Zdroje strany pochádzajú z príspevkov a dobrovoľnej práce členov a sympatizantov. Strana nepoberá štátne príspevky na podoru fungovania politických strán, nevyužíva ani pomoc zahraničných súkromných ani štátnych organizácií.


Riadny bankový účet strany je transparentný. Pre každé voľby je v zmysle zákona zdriadený nový, opäť transparentný, účet.


Transparentný účet strany

Blog