Konečne budeme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Tvoríme nové Slovensko

Prestaneme s nezmyselným zadlžovaním štátu. Zastavíme všetky projekty, ktoré  nemajú ekonomické opodstatnenie. Zavedieme 5 ročné obdobia hodnotenia, počas ktorého musí byť štátne hospodárenie vyrovnané pod hrozbou sankcií pre ministrov a vysokých štátnych úradníkov.

Zmeníme spôsob prípravy projektov a zvýšime ich význam pri riadení štátu. Menej rezortného, viac projektového riadenia. Každý projekt musí prejsť verejným pripomienkovaním s verejným vypočutím. O najväčších projektoch sa bude rozhodovať v referende.

Zmeníme proces obstarávania. Samotný terajší zákon o verejnom obstarávaní je zdrojom korupcie a to zmeníme, aby verejné peniaze sa efektívne a v prospech ľudí i regiónov. 

Z totálne nepružného, byrokratického a ex post posudzovaného procesu prostredníctvom UVO presunieme zodpovednosť na obstarávateľa, na jeho hmotnú zainteresovanosť a zodpovednosť. Zmeníme pohľad na štátnu službu.

Žiadna definitíva pre vyššie posty. Svoju pozíciu bude štátny manažér musieť obhajovať, pri významných postoch aj v medzinárodných súťažiach. Presadíme menej úradníkov, viac odborne zdatných manažérov.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je najvhodnejším ekonomickým modelom pre rozvoj Slovenska, ktorý komplexne dokáže rozvinúť všetky sféry života verejného života. Demokratická strana sa stotožnila s ekonomickým modelom MODRÁ EKONOMIKA, ktorej zásady rozvinul belgický profesor Gunter Pauli.

Filozofiou Modrej ekonomiky je systém, ktorý decentralizuje riadenie štátu a posilňuje zodpovednosť lokálnych a regionálnych samospráv, zhodnocuje miestne prírodné zdroje a rozvíja lokálnu ekonomiku pre lokálnu potrebu s lokálnymi ľudskými, finančnými i technologickými zdrojmi.

 

Budeme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

 

Tento ekonomický model, postavený na inovácií a konkurencieschopnosti prinesie do ekonomiky Slovenska produkty a služby, ktoré dokážu reagovať na potreby trhu a zároveň zabezpečia potreby členov spoločnosti s využitím vrodených cností a hodnôt, ktoré spájajú nevyužitý potenciál krajiny, v ktorej pučia semená pri prvom daždi a prinášajú osoh, rovnováhu ľuďom žiť v harmonickej prírode.   

V dnešnej dobe, keď celý svet začína sa dostávať do chaosu, potrebujeme rozvíjať ekonomické činnosti, ktoré nám i naším budúcim generáciám zabezpečia dostatok základných zdrojov obživy aj v najkritickejších obdobiach kontinentálnych i globálnych turbulencií.

Takto stanovená politika nám v čase hojnosti zabezpečí dobré základy pre domácu sebestačnosť s potenciálom exportu produktov založených na domácich zdrojoch.