Pavol Gašper

Tvoríme nové Slovensko

Pavol Gašper
Poradie na kandidátnej listine
3
Pozícia/Povolanie
Konateľ spoločnosti a poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Predstavenie kandidáta
Človek, ktorý má rád ľudí. Vedec, manažér, politik, zakladateľ spoločnosti pôsobiacej v oblasti manažmentu na medzinárodnej úrovni.

Životopis

Európska únia poskytuje dostatočné prostriedky na rozvoj regiónov.

Budem sa zasadzovať o to, aby tieto zdroje boli účelne využité priamo v regiónoch Slovenska.

Mojimi prioritami sú:

- rozvoj produkujúcej a prirodzene sa reprodukujúcej rodiny v zdravom prostredí,

- zamestnanie pre ľudí v blízkosti domova,

- všestranný rovnomerný rozvoj krajiny vrátane dopravy a poľnohospodárstva.

Blog