Robert Bezek

Tvoríme nové Slovensko

Robert Bezek
Poradie na kandidátnej listine
10
Pozícia/Povolanie
Súkromný podnikateľ
Predstavenie kandidáta
Každý uspech si v určitom štádiu vyžiada oveľa viac úsilia ako si si naplánoval!
Životopis

Kľúčové slová:

1.Som otvorený a mám rád poriadok.

2.Efektivita a dosiahnutie stanoveného cieľa sú pre mňa dôležité.

3.Moju cieľavedomosť zintenzívni úloha ktorá má širší spoločenský rozmer/dosah.

Európske témy:

1. Európa potrebuje podporiť ekonomický rast prostredníctvom zavádzania digitalizácie a automatizácie + benefity z toho plynúce spravodlivo rozdeliť medzi spoločenské vrstvy.

2.Europa potrebuje manažment migrácie a sofistikovanú ochranu hraníc.

3. Energetická udržateľnosť a rozvoj obnoviteľných zdrojov je kľúčova!

4. Európa potrebuje spoľahlivý a zdieľaný systém kybernetickej bezpečnosti.

5. 3 kľúčové slová pre naše Európske spoločenstvo:

1. Dôveryhodnosť 

2. Vhodnosť riešení vzhľadom na rozmanitosť 

3. Vnímavosť 

Blog