Osud SLOVENSKA je v našich rukách

Tvoríme nové Slovensko

My zástupcovia občanov Slovenska chceme vo verejných funkciách slúžiť občanom, lebo politika je služba občanom. Prispejeme k tomu, aby sa zo Slovenska stala oáza zdravia a radosti zo života, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre zmysluplnú prácu a dôstojný život všetkým poctivým a pracovitým občanom Slovenska.

Vyliečime Slovensko  zo závislosti na dávkach, daroch a sociálnych balíčkoch, pretože závislosť pomaly, ale isto zabíja našu budúcnosť. Chceme Slovensko  zdravé, vitálne a schopné rozvíjať sa s využitím nášho vlastného bohatstva a pracovitosťou ľudí.

Preto je už najvyšší čas zabrániť hlúpym ľuďom ubíjať múdrych a pracovitých ľudí. Tiež treba odstrániť všetky zákony, ktoré hlúpi politici schválili pre udržanie si svojej moci

Osud Slovenska je v našich rukách