Poslanci DS v NR SR

Tvoríme nové Slovensko

Natália BlahováMgr. Natália Blahová (1974)

-  v roku 1999 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2009 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako učiteľka a vychovávateľka. Od roku 2006 pracovala v Asociácii náhradných rodín ako sociálna poradkyňa pre náhradné rodičovstvo, so zameraním na sprevádzanie, zastupovanie a právne poradenstvo. V tomto období tiež pracovala ako externá spolupracovníčka Občianskeho združenia Návrat ako poradkyňa pre náhradné rodičovstvo a koordinátorka klubu náhradných rodín. Bola redaktorkou odborného časopisu o náhradnom rodičovstve "Nebyť sám". Po voľbách v roku 2010 sa stala poslankyňou NR SR. Bola podpredsedníčkou výboru NR SR pre sociálne veci. Pôsobila ako externá poradkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť rodinnej politiky. Venuje sa rodinnej politike, ľudským právam a právam detí a seniorov. Je presvedčená, že systémové zlyhania v sociálnej oblasti ohrozujú ľudí na Slovensku a vyžadujú urýchlenú nápravu. Pôsobí vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.


Ľubomír GalkoMgr. Ľubomír Galko (1968)

- v roku 1991 ukončil štúdium odboru Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava. Pracoval ako programátor-analytik. Neskôr ako riaditeľ obchodných spoločností.  Po voľbách v roku 2010 sa stala poslancom NR SR za stranu Sloboda a Solidarita. Pôsobil ako Minister obrany Slovenskej republiky.


Miroslav IvanIng. Miroslav Ivan (1966)

- absolvent STU-Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia statika stavebných konštrukcií. Projektant v štátnej aj súkromnej sfére. Neskôr podnikanie v navrhovaní kotviacich systémoch a obchodná činnosť. V rokoch 2001 až 2006 pobyt a podnikanie v Kanade. Po návrate predaj obchodného podielu a podnikanie v investičnej činnosti. V roku 2010 vstup do politiky a pôsobenie na ministerstve hospodárstva ako riaditeľ odboru strategických investícií. Od roku 2016 poslanec NRSR a člen výboru NRSR pre hospodárske záležitosti. V poslaneckom klube DS sa venuje legislatívnej práci v téme dopravy a výstavby.


Renáta KaščákováMgr. Renáta Kaščáková (1965)

- absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore tlmočníctvo – prekladateľstvo, od roku 2003 pracovala v samospráve, v Meste Trenčín mala osobný podiel na vybudovaní Klientskeho centra, bola iniciátorkou a koordinátorkou projektu „Trenčín si Ty“ a pôsobila aj ako mestská či krajská poslankyňa. Od roku 2016 je poslankyňou NR SR, kde je členkou Výboru pre kultúru a médiá a zaujíma sa tiež o témy regionálneho rozvoja.


Jana KiššováMgr. Jana Kiššová (1974)

- vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do roku 2008 pôsobila v spoločnosti ASSECO Slovakia na pozícii personálnej riaditeľky. Do roku 2010 sa ako spolumajiteľka a konateľka spoločnosti 1. Československá personálna venovala konzultačnej činnosti, personálnemu poradenstvu a headhuntingu. Bola spoluzakladateľkou politickej strany Sloboda a Solidarita, od jej začiatku do roku 2014 v nej pôsobila ako generálna manažérka. Bola podpredsedníčkou strany a členkou Republikovej rady. V súčasnosti je prvou podpredsedníčkou Demokratickej strany, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a predsedníčkou Výboru pre hospodárske záležitosti. Celé desaťročie sa venuje hlavne podnikateľskému prostrediu. Presadzuje jeho zjednodušenie, odbúranie nezmyselných povinnosti, finančnej záťaže, byrokracie a škodlivých bariér. Podporuje strednú vrstvu a boj proti neplatičom, aby sa poctivá a čestná práca oplácala.


Jakub NedobaMgr. Jakub Nedoba (1988)

- vyštudoval znalostný manažment na City University v Bratislave. Ešte počas štúdií sa venoval internetovému podnikaniu a stal sa predsedom mládežníckej organizácie Mladí liberáli. Neskôr pôsobil ako ekonomický redaktor či ako PR manažér v mediálnej agentúre. Od roku 2010 blogoval najmä o komunálnej politike v Senici, bol viditeľným protikorupčným aktivistom. V roku 2014 ho občania v tomto meste ako dvadsať-šesťročného zvolili za najmladšieho mestského poslanca. Komunálnou politikou sa zaoberal komplexne, v spolupráci s o.z. ZOMOS napísal publikáciu „Pomôžme si sami“, ktorá mapuje príbehy občianskych aktivistov z 26 slovenských obcí. V septembri 2019 nastúpil ako náhradník do NR SR, kde je členom a overovateľom Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.


Radoslav PavelkaMgr. Radoslav Pavelka (1973)

- absolvoval štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa, odbor etika. Dlhodobo sa venoval podnikaniu a to najmä v oblasti bezpečnostných služieb. V politike sa začal angažovať najskôr na regionálnej úrovni. V roku 2018 sa stal poslancom NRSR, kde je v súčasnosti členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Pôsobil tiež v Osobitnom kontrolnom výbore NRSR na kontrolu činnosti SIS. Žije v Nitre, je ženatý, otec dvoch detí.


Jozef RajtárDip. Mgmt. Jozef Rajtár (1977)

- študoval manažment na Open University vo Veľkej Británii a  kórejský jazyk na Wong Kwang University v Južnej Kórei. Pracoval pre veľké nadnárodné spoločnosti a následne v bankovom sektore. Naposledy v treťom najväčšom finančnom centre sveta - v UniCredit Bank v Hong Kongu. Po voľbách v roku 2016 sa stal poslancom NR SR. Je členom výboru NR SR pre financie a rozpočet. Jeho základnou motiváciou pre angažovanie sa v politike je najmä jeho boj s klientelizmom a zlodejmi a v politike, verejnej správe.


Vladimír SlobodaMgr. Vladimír Sloboda (1979)

- v roku 2009 ukončil štúdium odboru Inžinierstvo kvality produkcie na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Následne bol zamestnaný ako manažér kvality resp. procesný špecialista. Od roku 2010 pôsobí ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Po voľbách v roku 2016 sa stal poslancom NR SR za stranu Sloboda a Solidarita. Pôsobí ako predseda Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, člen Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.