Predsedníctvo Demokratickej strany

Tvoríme nové Slovensko

Michal Kravčík

Predseda strany


Prvý slovenský laureát Goldmanovej ceny

Erika Jankajová

Prvá podpredsedníčka strany


Peter Jurík

podpredseda


Michal Bucek

Člen predsedníctvaIgor Hornák

Člen predsedníctva


Hlása slobodnú spoločnosť s malým štátom, slobodou jednotlivca spojenou so zodpovednosťou. Podniká vo finančníctve a informačných technológiách. V predsedníctve Demokratickej strany zodpovedá za programové otázky.

Juraj Šváč

Člen predsedníctva


Stanislav Rajnoha

Člen predsedníctva