Volebný program Demokratickej Strany do NR SR (02/2020)

Tvoríme nové Slovensko

Ponuka ľuďom Slovenska dostať sa zo závozu na cestu prosperity

Obnova strechy Európy

 

TU SA NACHÁDZAME

 

Slovensko zastaralo, stučnelo, zlenivelo. Vyčerpalo z krajiny viac, ako do nej vložilo. Zadlžilo sa a žije na úkor budúcich generácií. Drancuje lesy, vodné zdroje, poľnohospodársku pôdu i vyčerpalo ľudí. Hospodárstvo odovzdalo do rúk zopár oligarchov, chamtivých úradníkov a medzinárodným korporáciám. Umožnilo vytvorenie monopolov, čo sa obohacujú na zdraví, kúrení, svietení a každodennej poživni ľudí. Vzdalo sa moci, ktorá má v štáte patriť ľuďom, nimi voleným zástupcom a legitímnej vláde. Z kapitalizmu urobilo nadávku a z podnikania neslušné slovo.

Zbavíme Slovensko zbytočnej slaniny – zbytočných úradov a úradníkov, zbytočných projektov, nepotrebnej infraštruktúry, nezmyselných predpisov a byrokracie, zbytočnej zložitosti štátnej správy.

Zavedieme presné kritériá užitočnosti každej z rozpočtu platenej organizácie a pozície. Uvoľneným pracovníkom ponúkneme preškolenie. Vyhradíme dostatočné prostriedky na podpory ľuďom, ktorí v dôsledku zoštíhlenia stratia prácu nad rámec bežnej podpory v nezamestnanosti.

  1. Úvod do volebného programu DS
  2. Prírodné zdroje Slovenska sú zdecimované
  3. Vieme si pomôcť
  4. Osud SLOVENSKA je v našich rukách
  5. Konečne budeme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom
  6. Zásady Modrej ekonomiky podľa DS
  7. Obnovená krajina pre čistú vodu, zdravé potraviny a bezpečnú klímu
  8. Politická a inštitucionálna reforma štátu pre poctivosť, pracovitosť a tvorivosť
  9. Zodpovední ľudia, spokojné komunity, prosperujúce regióny, moderný štát
  10. Zdravotníctvo 2020

Toto je pozvánka Demokratickej strany všetkým ľuďom dobrej vôle, pracovitosti, čestnosti, spravodlivosti i húževnatosti rozvíjať moderný štát, v ktorom vládne poctivosť, pracovitosť i tvorivosť a kde žijú ľudia s poctivými úmyslami. Poďte ľudia pracovať na našej budúcnosti, aby sme žili svoj sen i dali naším deťom perspektívu bezpečného domova