Úvod do Volebného Programu DS

Tvoríme nové Slovensko

Prístup doterajších ponovembrových vlád k riadeniu našej krajiny spôsobil, že Slovensko sa stalo regiónom Európy, v ktorom sa viac bezducho troví, ako múdro tvorí. Ľudia z neho odchádzajú a politici si všímajú ľudí len v čase volebnej kampane.

Slovensko je len dočasným domovom pre naše deti, ktoré čakajú na príležitosť vysťahovať sa za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. Podobne aj ľudia v produktívnom veku odchádzali a stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti aj za cenu rozpadu rodiny.

Prognóza do budúcnosti podľa Prognostického ústavu SAV je veľmi smutná. Iba v jedenástich okresoch sa očakáva prirodzený nárast obyvateľstva. V blízkosti hlavného mesta a Košíc je neprirodzený nárast a ešte okolo Levočských vrchov, kde je najväčšia chudoba Slovenska – koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva v chudobných osadách, s ktorým sa Slovensko nevie vysporiadať minimálne 30 rokov. V 49-tich okresoch dôjde k poklesu obyvateľstva. Z toho k extrémnemu poklesu v 17-tich okresoch.

 

Vývoj počtu obyvateľov v onresoch 2012-2035

 

Tento neprirodzený demografický vývoj je výsledkom zlých politických rozhodnutí rozvoja štátu, ktorý ani 30 rokov po páde „demokratického centralizmu“ nezvládame. Preto nová generácia mladých ľudí nachádza uplatnenie vo svete a nie doma vo svojom regióne.         

Naše regióny ostali aj po vstupe Slovenska do Európskej únie na okraji záujmu politikov. Potvrdzuje to aj nízke HDP regiónov v porovnaní s priemerom Slovenska, ktorý po vstupe krajiny do Európskej únie paradoxne stále klesá.

Zo Slovenských regiónov sa vytrácajú nie len ľudia, ale aj zdroje. Sociálne balíčky, ktoré vyzerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo bezmocných ľudí v regiónoch Slovenska, urobili z našich regiónov, regióny sociálneho úpadku, a to v tom najsmutnejšom zmysle slova.

Regionálne verejné politiky sú o kŕmení ľudí sociálnymi balíčkami, namiesto podpory aktívnych, tvorivých a zodpovedných ľudí. Toto je skutočný dôsledok „pomoci“ politikov regiónom – prehlbujúca sa závislosť na centrálnom plánovaní, ktorá má podobný priebeh, ako všetky iné závislosti.

Toto ťahá Slovensko skutočne k úpadku. Prejavuje sa to poklesom HDP v paritnej kúpnej sile obyvateľstva, v porovnaní s piatimi postkomunistickými krajinami, ktoré naraz vstúpili do EÚ (Vozárik, 2019).

 

HDP v PKS na obyvateľa

 

Od roku 2010 HDP v paritnej kúpnej sile obyvateľstva na Slovensku vzrástlo iba o 3%, kým napríklad Estónsko i Litva vzrástlo o 16% resp. 20%. Toto jednoznačne potvrdzuje, že Slovensko je posledných 10 rokov zlé riadená krajina.

Najvýraznejšia prosperita Slovenska bola zaznamenaná v rokoch 1999 až 2008, kedy HDP v paritnej kúpnej sile obyvateľstva na Slovensku vzrástla o 29% k priemeru EÚ. Takú dynamiku kúpnej sile obyvateľstva nemala ani jedna krajina EÚ.

Ostatných 10 rokov Slovensko žije na dlh budúcnosti. Upadá pre zle a neefektívne riadený štát, neštandardný politický systém, ktorý sa uplatňuje už iba v diktátorských režimoch. 

 

Socialisti naštartovali devastáciu Slovenska

 

Slovensko má skorumpovaný politický systém, zbyrokratizovaný štátny aparát, ktorý je neschopný vyviesť Slovensko z úpadku. To sa odzrkadľuje na správe vecí verejných, ochrane prírodných zdrojov i emigrácii najkvalitnejších ľudí zo Slovenska.