Vieme si pomôcť

Tvoríme nové Slovensko

Program Demokratickej strany vychádza z princípov rozvíjať pracovitosť, tvorivosť, zodpovednosť, poctivosť, tolerantnosť, solidaritu i toleranciu v ľuďoch,

Program vychádza z rozvoja vnútorného potenciálu ľudí, ktorí chcú byť pridanou hodnotou, svojich komunít, regiónov, štátu, ktorí sú hrdí i pracovití a robia dobré meno vo svete.

Preto Demokratická strana bude vo verejných politikách presadzovať zásady, princípy i zákony, ktoré dajú príležitosť ľuďom v produktívnom veku, aby ekonomická prosperita, sociálna spravodlivosť, kultúrna zrelosť a environmentálna bezpečnosť motivovala občanom Slovenskej republiky žiť svoj sen na Slovensku a byť na Slovensko právom hrdí.  

Program DS vychádza zdola od ľudí, sympatizantov, priateľov a členov historický overenej politickej strany Demokratická strana, ktorú komunistický režim po 2. svetovej vojne úplne rozložil, napriek víťazstvu vo voľbách.

Je v silách Demokratickej strany je presadiť rozumné a potrebné kroky na zásadné zlepšenie terajšieho stavu a rozvoj Slovenska pre ľudí a umožniť ľuďom žiť v bezpečnej krajine a nie živoriť v poškodenej.

Slovensko je plné pracovitých, poctivých, tvorivých a empatických ľudí. Preto potrebujeme ľuďom dôverovať a dať týmto ľuďom príležitosť spoločne rozvíjať naše Slovensko.

Potrebujeme sa spoliehať na vlastný rozum, vlastnú pracovitosť, vlastné schopnosti i vlastné sily. Potrebujeme mať vo verejných funkciách ľudí, ktorí sú pridanou hodnotou nie príveskom štátu i daňových poplatníkov. Preto Demokratická strana bude pomáhať Slovensku, aby sa tak stalo a preto sa uchádzame o dôveru občanov v nasledujúcich parlamentných voľbách.